Биз хакида

Тарих ва фаолият

Махсулотлар

Сув филтрлари

Нанотехнологиялар

GRINTEK технологиялари

Кучириб олиш

Буклет, прайс-лист ва б.

Мукофотлар

Дипломлар ва ютуклар

Бош сахифа » Архив по категории

Маколалар Махсулотлар

Сув юмшатиш филтри

Сув юмшатиш филтри

Cувни юмшатиш УВ-5 серияли ФБК-1-23 курилмасини тавсия киламиз. Унумдорлиги 1 то 5 м3 /соатига (фотосу’рат) курилма сувдан кальций, магний ва бошка каттиклик тузларини олиб ташлашда ишлатилади. Курилма пулатдан килинган ва озикавий нейтрал полимер билан копланган …

Ултра-бинафша зарарсизлантирувчилар

Ултра-бинафша зарарсизлантирувчилар

Сувни ултрабинафшали зарарсизлантириш тизимлари, артезиан, устки, хамда водопроводнинг майший ичимлик сувларни ултрабинафша нурланиш таъсирида, хлорсиз ва реагентсиз зарарли бактерия ва микроблардан тозалаш учун мулжалланган. УФ тизимларидан, озик овкат саноати корхоналарида, ошхона ва минерал сувлар, шарбатлар …

Мини-лаборатория

Мини-лаборатория

«Сув каттиклигини ГОСТ буйича аниклаш жихозлари ва кимевий моддалар туплами»ни таклиф киламиз. Таклиф килинаетган туплам, уз ичида сув каттиклигини аниклашда ишлатиладиган тулик зарур жихозлар, кимевий идишлар ва реактив моддалар комплектига эга. Ушбу комплект ердамида сувнинг …

Ионаторлар

|
Ионаторлар

Таклиф этилаетган мослама, сувни хамма типдаги бактериялар (ич терлама, ичбуруг, холера, сальмонеллез, легионела ва б.к.) дан зарарсизлантириб, касалхоналар, мактаблар, мехмонхоналар, умумий овкатланиш ташкилотларда, ичимликлар ва озик-овкат махсулотларни ишлаб- чикариш корхоналарида ва ш. к. кулланилади. Ишлаш …

Механик филтрлар

Механик филтрлар

Мослама, сувни механик зарарали аралашмалардан тозалашда ишлатилади. Филтр, тозалаш элемент билан тулдирилган махсус идиш, куп позицияли кран, тозаланмаган ва тоза сув чикариш трубалар системаси, манометр, хаво чикариш вентили, ва ортикча сув чикариш системасидан иборат. Сувокава …

Ультрафильтрлаш, тескари осмос

Ультрафильтрлаш, тескари осмос

Хозирги даврда тескари осмос системалари, сув тозалаш ускуналари бозорида кенг тарколмокда. Оф типдаги тескари осмос системалари маиший хужалик ва ичимлик сувларни тозалаш учун мулжалланган булиб, шуниндек ер ости, шур сувларни чукур тозалаб, 90-99% гача ичида …