Bo’lim: Кучириб олиш

 • Мини-лабораториялар

  «Сув каттиклигини ГОСТ буйича аниклаш жихозлари ва кимевий моддалар туплами»ни таклиф киламиз. Таклиф килинаетган туплам, уз ичида сув каттиклигини аниклашда ишлатиладиган тулик зарур жихозлар, кимевий идишлар ва реактив моддалар комплектига эга. Ушбу комплект ердамида сувнинг каттиклигини 30 мг-экв/дм3 даражасида аниклаш мумкин булиб, аниклашнинг аниклик даражаси — 0,05 мг-экв/л. Туплам 500 синаш утказиш учун мулжалланган Усул…

  Read More: Мини-лабораториялар
 • Нанотехнологиялар

  +998 94 6670451 raqamiga qo’ng’iroq qilsangiz barcha savollarga javob berishimiz mumkin.

  Read More: Нанотехнологиялар
 • Сув юмшатиш филтри

  Cувни юмшатиш УВ-5 серияли ФБК-1-23 курилмасини тавсия киламиз. Унумдорлиги 1 то 5 м3 /соатига (фотосу’рат) курилма сувдан кальций, магний ва бошка каттиклик тузларини олиб ташлашда ишлатилади. Курилма пулатдан килинган ва озикавий нейтрал полимер билан копланган корпус, регенерацион махсус идиш, шланг ва вентиллар комплектидан иборат. Системадан фойдаланиш ва эксплуатация килиш жуда осон булиб, иш жараенида ва…

  Read More: Сув юмшатиш филтри
 • Ултра-бинафша зарарсизлантирувчилар

  Сувни ултрабинафшали зарарсизлантириш тизимлари, артезиан, устки, хамда водопроводнинг майший ичимлик сувларни ултрабинафша нурланиш таъсирида, хлорсиз ва реагентсиз зарарли бактерия ва микроблардан тозалаш учун мулжалланган. УФ тизимларидан, озик овкат саноати корхоналарида, ошхона ва минерал сувлар, шарбатлар ва турли ичимликлар ишлаб чикаришида, шунингдек жамоат овкатланиш пунктларида, мехмонхона, лагерлар, кичик ахоли пунктларда, бассейнларда фойдаланиладилар. Сув зарарсизланиш жараёни, тўлкин…

  Read More: Ултра-бинафша зарарсизлантирувчилар
 • Сув таъёрлаш

  +998 94 6670451 raqamiga qo’ng’iroq qilsangiz barcha savollarga javob berishimiz mumkin.

  Read More: Сув таъёрлаш
 • Ультрафильтрлаш, тескари осмос

  Хозирги даврда тескари осмос системалари, сув тозалаш ускуналари бозорида кенг тарколмокда. Оф типдаги тескари осмос системалари маиший хужалик ва ичимлик сувларни тозалаш учун мулжалланган булиб, шуниндек ер ости, шур сувларни чукур тозалаб, 90-99% гача ичида булган моддалардан тозалайдилар. Республикамизнинг айрим вилоятларда тескари осмос системаларидан фойдаланиш кенг таркалган. Тескари осмос системаларнинг кулланишнинг асосий сохаси бу -озик…

  Read More: Ультрафильтрлаш, тескари осмос
 • Механик филтрлар

  Мослама, сувни механик зарарали аралашмалардан тозалашда ишлатилади. Филтр, тозалаш элемент билан тулдирилган махсус идиш, куп позицияли кран, тозаланмаган ва тоза сув чикариш трубалар системаси, манометр, хаво чикариш вентили, ва ортикча сув чикариш системасидан иборат. Сувокава системаси билан филтр илинувчи гайкалар арматураси билан таъминланган пластик трубалар оркали бирикилади. Уша томони ва филтр конструкцияси филтрнинг пластик корпус…

  Read More: Механик филтрлар
 • Кумир филтрлари

  +998 94 6670451 raqamiga qo’ng’iroq qilsangiz barcha savollarga javob berishimiz mumkin.

  Read More: Кумир филтрлари
 • Нанозаррачалар

  Кумуш нанозарраларни синтез килиш саноат курилмаси ишлаб чикилган, мувофакиятли синовлардан утказилган ва эксплуатацион жараенга киритилди хамда унинг асосда Узбекистон саноатининг турли сохалари учун кумуш нанозарраларнинг коллоид эритамаларни серияли ишлаб чикариш йулга куйлган. УзР ФА ЯФИ ва «GRINTEK» МЧЖ уртасида тузилган лицензион келишув доирасида, ишлаб чикарилаетган кумуш нанозарраларнинг коллоид эритмалари узларининг гигиеник ва косметик махсулотларда ишлаб…

  Read More: Нанозаррачалар
 • Чегирмалар (2023)

  +998 94 6670451 raqamiga qo’ng’iroq qilsangiz barcha savollarga javob berishimiz mumkin.

  Read More: Чегирмалар (2023)

Search

Popular Posts

 • Мини-лабораториялар

  «Сув каттиклигини ГОСТ буйича аниклаш жихозлари ва кимевий моддалар туплами»ни таклиф киламиз. Таклиф килинаетган туплам, уз ичида сув каттиклигини аниклашда ишлатиладиган тулик зарур жихозлар, кимевий идишлар ва реактив моддалар комплектига эга. Ушбу комплект ердамида сувнинг каттиклигини 30 мг-экв/дм3 даражасида аниклаш мумкин булиб, аниклашнинг аниклик даражаси — 0,05 мг-экв/л. Туплам 500 синаш утказиш учун мулжалланган Усул…

 • Нанотехнологиялар

  +998 94 6670451 raqamiga qo’ng’iroq qilsangiz barcha savollarga javob berishimiz mumkin.

 • Сув юмшатиш филтри

  Cувни юмшатиш УВ-5 серияли ФБК-1-23 курилмасини тавсия киламиз. Унумдорлиги 1 то 5 м3 /соатига (фотосу’рат) курилма сувдан кальций, магний ва бошка каттиклик тузларини олиб ташлашда ишлатилади. Курилма пулатдан килинган ва озикавий нейтрал полимер билан копланган корпус, регенерацион махсус идиш, шланг ва вентиллар комплектидан иборат. Системадан фойдаланиш ва эксплуатация килиш жуда осон булиб, иш жараенида ва…

Tags

There’s no content to show here yet.